ข่าวกิจกรรม


   --> เรื่อง กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

ลงประกาศวันที่  2019-03-27 14:59:27  (เข้าชมแล้ว 374 ครั้ง)


  

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 
คำขวัญ "ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค" IT'S TIME TO ZERO TB 
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง