���������������������������������������������������������������������������

  แชร์ด้วย QR Code (คลิกขวาเพื่อ Save หรือ Copy QR Codeได้)

  ลิ้ง -> https://hrh.go.th/home/view_page.php?vid=16&type_name=���������������������������������������������������������������������������  คัดลอกลิ้ง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

เบอร์โทร. 038-684444,038-684499,038-684969 FAX. 038-687340 

เมล์ hrh10827@hrh.go.th

แผนที่โรงพยาบาล