ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

 

 

ข้อมูลทั่วไปและประวัติโรงพยาบาล

         โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง ประมาณ 18 กิโลเมตร

 

 

อาณาเขตโรงพยาบาล4

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด สาย6 

ทิศใต้ ติดต่อกับ แค้มป์ตาเลียนไทย (ป่ายาง)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเลียบบริษัทเจนโก้

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ไปรษณีย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

 

ปัจจุบันบริเวณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

         มีเนื้อที่ 7 ไร่ การก่อสร้างอาคารได้เริ่มในปี 2540 เปิดให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2541 โดยเปิดบริการเฉพาะผู้ป่วยนอกก่อน ต่อมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จึงเปิดบริการผู้ป่วยใน ด้วยขนาด 30 เตียง(เตียงรวม 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง) โดยมีนายแพทย์สุรทิน มาลีหวล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน 
 

 

ติดต่อสอบถาม Call center : 038-684444