Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 จำนวน 1 แห่ง)

  เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง