ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ COVID-19 Ag rapid test (Professional use) จำนวน 26,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง