Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาการผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (กลุ่มงานการพยายาบผู้ป่วยหนัก จำนวน 1 รายการ)

  เข้าชมแล้ว 83 ครั้ง