Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอรับเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีนป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Vaccine Passport)

  เข้าชมแล้ว 3027 ครั้ง