แจ้งประชาสัมพันธ์ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ในการติดต่อและประสานงาน

  เข้าชมแล้ว 1532 ครั้ง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

เบอร์โทร. 038-684444,038-684499,038-684696 FAX. 038-687340 

เมล์ hrh10827@hrh.go.th