ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  

  ลงวันที่ 2020-01-20 14:18:03


ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  

  ลงวันที่ 2020-01-20 14:07:01


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP  

  ลงวันที่ 2020-01-15 15:10:30


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุน ๑ รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2019-12-19 16:54:40


ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

  ลงวันที่ 2019-12-09 15:20:38


ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แบบ สขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และ พฤษจิกายน ๒๕๖๒  

  ลงวันที่ 2019-12-06 15:45:43


ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2019-12-04 15:22:09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องกรองน้ำเบื้องต้นก่อนเข้าระบบ R.O. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง  

  ลงวันที่ 2019-11-22 14:41:26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบกรองอากาศห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง  

  ลงวันที่ 2019-11-22 14:37:52


ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ลงวันที่ 2019-11-15 14:06:25


ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2019-11-12 15:12:07


รับสมัครบุคคลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน และ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  

  ลงวันที่ 2019-11-06 15:37:17