ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563  

  ลงวันที่ 2020-07-10 13:26:22


ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจวิเคาะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2020-07-10 13:24:17


ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่อ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและสารน้ำในร่างกาย (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2020-07-10 13:16:27


การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563  

  ลงวันที่ 2020-07-10 13:15:11


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  

  ลงวันที่ 2020-06-29 14:54:43


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  

  ลงวันที่ 2020-06-23 11:49:44


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องฟื้นคืนชีพผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน เป็นระบบ Negative Pressure จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่ 2020-06-23 09:07:00


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  

  ลงวันที่ 2020-06-17 09:20:40


ตารางราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องฟื้นคืนชีพ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน เป็นระบบ Negative Pressure จำนวน 1 งาน  

  ลงวันที่ 2020-06-15 09:10:18


ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  

  ลงวันที่ 2020-06-15 09:09:14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่ 2020-06-15 09:04:36


จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง  

  ลงวันที่ 2020-06-15 09:02:59