Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อผ้ายาง ๒ หน้า ขนาด ๓๖ x ๔๐ หลา จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-15 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-15 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-15 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-15 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

เช่าเต็นท์ วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-15 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคารผู้ป่วยนอก-ใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-11 00:00:00

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-10 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-10 00:00:00

ซื้อแมกเนติก contactor ABB ซ่อมเครื่องชิลเลอร์แอร์ จำนวน ๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-10 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-09 00:00:00

ซื้อเสื้อเด็กแรกเกิดผูกคอด้านหลัง สีขาวคละลาย จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-08 00:00:00

จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-08 00:00:00

ซื้อสายเซนเซอร์สำหรับวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ ETCO๒ Sensor Mainstream จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-06 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-05 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-02 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-01 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP