������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������.com เข้าชมแล้ว 97,993 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ให้มารับบริการวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-10-21 17:16:46

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ให้มารับบริการวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-10-21 17:14:29

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ให้มารับบริการวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-10-10 14:38:53

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่49001-51500 ให้มารับบริการวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-10-08 06:34:39

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่46501-49000 ให้มารับบริการวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-10-08 06:32:47

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่44001-46500 ให้มารับบริการวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-10-08 06:31:06

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่43001-44000 ให้มารับบริการวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-10-08 06:29:06

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 33001-43000 ให้มารับบริการวันที่ 03 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:48:57

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 28001-33000 ให้มารับบริการวันที่ 02 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:46:21

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 24001-28000 ให้มารับบริการวันที่ 01 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:45:19

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 22001-24000 ให้มารับบริการวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:25:28

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 20001-22000 ให้มารับบริการวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:23:48