������������������������������/���������������������/���������������������/��������������������������������� เข้าชมแล้ว 69,363 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

2022-06-17 13:26:40

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัดุประจำปี พ.ศ.2565 (ทุกวงเงิน)ไตรมาสที่3

2022-06-17 13:21:12

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

2022-06-17 13:17:44

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน 1 เครื่อง)

2022-06-14 13:20:36

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง)

2022-06-14 13:19:40

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง)

2022-06-14 13:18:32

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

2022-06-14 13:16:14

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

2022-06-14 08:39:27

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2565

2022-06-09 14:37:56

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565

2022-06-08 15:24:52

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

2022-06-01 09:12:26

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)

2022-05-20 13:49:33