ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 19,540 ครั้ง

เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2020-02-27 16:07:59

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง

2020-02-27 15:49:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

2020-02-27 15:31:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง

2020-02-27 15:29:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ แผ่นรับภาพเอกซเรย์ (Cassette) จำนวน 2 แผ่น

2020-02-27 15:27:05

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

2020-02-24 13:33:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กจำนวน ๔ รายการ

2020-02-24 09:06:58

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563

2020-02-21 15:09:16

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562

2020-02-21 15:07:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

2020-02-19 09:17:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

2020-02-19 09:13:20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-02-05 15:33:17