ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 16,802 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องกรองน้ำเบื้องต้นก่อนเข้าระบบ R.O. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

2019-11-22 14:41:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบกรองอากาศห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง

2019-11-22 14:37:52

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2019-11-15 14:06:25

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-11-12 15:12:07

รับสมัครบุคคลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน และ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

2019-11-06 15:37:17

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2019-10-31 13:59:32

ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-10-31 11:03:28

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

2019-10-29 14:40:34

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แบบ สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

2019-10-29 14:38:11

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

2019-10-25 09:13:51

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

2019-10-24 14:47:28

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟท์ส่งของ จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-10-24 13:26:20