ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 19,479 ครั้ง

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

2020-06-15 09:09:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-15 09:04:36

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง

2020-06-15 09:02:59

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-11 07:57:25

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2020-06-08 15:27:02

จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 รายการ

2020-06-05 11:36:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-05 11:35:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-05 11:34:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-05 11:34:02

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

2020-06-02 15:56:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-29 14:53:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถสำหรับขนยาแบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-27 15:09:04