ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 19,479 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)

2020-08-17 11:26:31

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

2020-08-17 11:25:36

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ รอบ2

2020-08-17 09:48:12

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-08-11 14:27:33

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2020-08-10 14:06:52

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือดเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2020-07-22 15:13:43

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจวิเคาะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-22 11:08:56

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและสารน้ำในร่างกาย (Complete Blood Cont) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-22 11:04:29

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป

2020-07-20 16:24:50

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

2020-07-20 13:42:11

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยาประจำเดือน พฤษภาคม 2563

2020-07-17 11:05:20

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยาประจำเดือน เมษายน 2563

2020-07-17 11:03:49