ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 19,545 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564

2020-11-26 11:26:04

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2020-11-25 15:07:54

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2020-11-25 15:06:57

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2020-11-25 15:04:11

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธ์ (PAPR) จำนวน 3 เครื่อง

2020-11-12 11:08:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง

2020-11-12 11:07:33

ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการงานพยาบาลวิชาชีพ

2020-11-12 11:06:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพยาบาลวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-10 11:25:33

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง

2020-11-02 15:37:34

จ้างเหมาบริการงานพยาบาลวิชาชีพ

2020-11-02 15:35:37

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ รายการ อุปกรณ์สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

2020-11-02 15:26:42

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

2020-11-02 15:25:46