ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 19,185 ครั้ง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

2020-02-03 10:32:13

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

2020-01-30 15:36:29

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-01-24 14:31:01

ตารางราคากลาง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครืองช่วยหายใจ จำนวน 4 รายการ

2020-01-20 14:30:52

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

2020-01-20 14:18:03

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

2020-01-20 14:07:01

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

2020-01-15 15:10:30

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุน ๑ รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-12-19 16:54:40

ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

2019-12-09 15:20:38

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แบบ สขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และ พฤษจิกายน ๒๕๖๒

2019-12-06 15:45:43

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-12-04 15:22:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องกรองน้ำเบื้องต้นก่อนเข้าระบบ R.O. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

2019-11-22 14:41:26