Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 107,782 ครั้ง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

2023-05-26 15:53:16

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัวจำนวน 30 รายการ

2023-05-25 09:33:09

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัวจำนวน 30 รายการ

2023-05-25 09:32:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

2023-05-25 09:31:03

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

2023-05-25 09:30:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Idea Max A4-70G จำนวน 100 รีม

2023-05-25 09:28:48

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อกระดาษ Idea Max A4-70G จำนวน 100 รีม

2023-05-25 09:27:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ power supply us plug จำนวน 7 ชิ้น

2023-05-25 09:26:22

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างซื้อ power supply us plug จำนวน 7 ชิ้น

2023-05-25 09:24:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคนไข้คอกลมป้ายข้าง ขนาด L สีขาวพิมพ์ม่วง จำนวน 30 ตัว

2023-05-24 15:11:51

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเสื้อคนไข้คอกลมป้ายข้าง ขนาด L สีขาวพิมพ์ม่วง จำนวน 30 ตัว

2023-05-24 15:10:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งท่อหอถังสูง จำนวน 1 งาน

2023-05-24 15:09:03