ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


     ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP


     ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP


     ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-23 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-23 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-16 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-16 00:00:00       


จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-10 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-06 00:00:00       


จ้างติดตั้งเต็นท์และเปลี่ยนผ้าใบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-06 00:00:00       


ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-05 00:00:00       


จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-03 00:00:00       


     ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP


     เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP