ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 11,293 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 17,842 ครั้ง

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

2020-12-03 10:43:40

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2020-12-03 10:09:23

ประกาศแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2020-12-02 17:20:29

ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 ระดับ 70%

2020-12-02 13:56:36

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2020-12-02 10:30:48

ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563

2020-11-30 16:02:10

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน ทั้งหมด     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 618 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 2,132 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

วารสาร