Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 65,763 ครั้ง

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุุคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

2023-06-09 14:20:42

นโยบายส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาล

2023-05-22 09:28:14

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565

2023-05-02 11:42:07

ประกาศ รพ. กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม GREEN and CLEAN Hospital

2023-05-02 09:05:09

แบบฟอร์ม Medication Reconciliation

2023-05-01 10:31:15

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2023-04-04 17:58:30

รายงานมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

2023-03-23 14:07:20

แนวปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2023-03-13 15:03:28

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2023-03-13 15:02:40

ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2023-03-13 15:01:40

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 109,676 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน ทั้งหมด     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

จ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 00:00:00

จ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 00:00:00

จ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-07 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-06-07 00:00:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP     

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 43,971 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 8,004 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

แจ้งตรวจสอบรายชื่อให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ระยองสู้โควิด.com เข้าชมแล้ว 179,560 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 74262 - 75268 ให้มารับบริการวันที่ 23 มีนาคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-03-18 23:02:07

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 72812 - 74261 ให้มารับบริการวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-02-01 14:55:46

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 71379 - 72811 ให้มารับบริการวันที่ 26 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-18 10:06:24

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน (เพิ่มเติม) ลำดับการจองที่ 70766 - 71378 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-10 16:01:15

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 70462 - 70765 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:30:08

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 69853 - 70461 ให้มารับบริการวันที่ 12 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:28:14

ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด     

วารสาร